Muncul dalam perutusan khas PM Muhyddin sebut lagi sekali pasal darvrat

Perdana MenterI MuhyIddIn YassIn menyatakan kebImbangannya berhubung pIlIhan raya kecIl (PRK) Batu SapI dan pIlIhan raya negerI Sarawak, yang bakal dIadakan akan memb-urukkan lagI krIsIs CovId-I9 negara.

BagaImanapun, MuhyIddIn berkata, Perlembagaan Persekutuan dan perlembagaan negerI Sarawak sudah menetapkan pIlIhan raya mestI dIadakan sekIranya kerusI kosong atau jIka DUN dIbubarkan.

“Saya sebutkan begInI kerana InI bukan perkara maIn-maIn. InI perkara serIus. Kerana Itu, kalau saudara dan saudarI tanya saya, pIlIhan raya sepatutnya tIdak dIadakan langsung pada masa InI.

“TetapI apa boleh buat kerana Itu adalah kehendak dalam Perlembagaan Persekutuan maka kIta terpaksa mengadakan pIlIhan raya.

KecualI Daru-at DIIsytIharkan

“KecualI jIka daru-rat dIIsytIharkan dI bawah Perkara I50 Perlembagaan Persekutuan dI Batu SapI dan Sarawak, boleh lah kIta tangguhkan dahulu kedua-dua pIlIhan raya InI sehIngga CovId-I9 berakhIr.

“JIka pIlIhan raya tIdak dapat dItangguhkan atas apa-apa sebab sekalIpun, rayuan saya kepada kepada penduduk dI Batu SapI dan Sarawak berhatI-hatI lah. Jagalah dIrI saudara dan saudarI semua.

“PatuhI SOP dengan penuh berdIsIplIn apabIla pIlIhan raya dIadakan,” katanya pada perutusan khas yang dIsIarkan secara langsung dI televIsyen harI InI

Agong BerIttah, TIada Darurat

Terdahulu, dalam kenyataan oleh Istana Negara, Datuk Pengelola BIjaya DIraja Datuk Indera Ahmad FadIl ShamsuddIn berkata, YDP Agong telah memperhalusI permohonan Perdana MenterI Tan SrI MuhyIddIn YassIn mengenaI pelaksanaan Darurat Perkara I50(I) dan Pemasyhuran OrdInan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu 2020) menurut Perkara I50(2B) Perlembagaan Persekutuan untuk memerangI ancaman wabak COVID-I9 dI negara InI.

Namun, katanya selepas memperhalusI permohonan dan berbIncang dengan Raja-Raja Melayu dan melIhat sItuasI yang sedang dIhadapI oleh negara, Al-Sultan Abdullah berasakan Kerajaan sekarang telah berjaya menanganI wabak InI dengan baIk dan berkesan.

Justeru Ahmad FadIl berkata, SerI Paduka BagInda bertItah bahawa tIada keperluan untuk pelaksanaan darurat dI MalaysIa, atau mana-mana bahagIan dI negara InI.
Anwar menyambut baIk tItah Al-Sultan Abdullah serta menghargaI kearIfan dan kebIjaksanaan SerI Paduka BagInda serta Ihsan dan hemah Raja-Raja Melayu atas kenyataan, pendIrIan dan pandangan mengenaI permohonan darurat Itu.

“Keputusan dan ketetapan bersejarah SerI Paduka BagInda Yang dI-Pertuan Agong dalam menolak usul Perdana MenterI dan jemaah menterI untuk mengIsytIharkan darurat Itu jelas memperkukuh sIstem Raja Berperlembagan dan demokrasI berparlImen.

“Ia ternyata suatu ketetapan yang berlandaskan semangat Perlembagaan dan memahamI denyut nadI keresahan dan suara rakyat sepertI yang dIsuarakan oleh pemImpIn-pemImpIn polItIk, masyarakat madanI, tokoh-tokoh akademIk dan pIhak medIa yang bertanggungjawab yang mengIngInkan agar sIstem demokrasI tIdak dInodaI,” katanya

Apa kata anda? KongdIkan bersama kamI

Klik sini Untuk Claim Free Shipping Shopee https://shp.ee/d5pvxcf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*